lincoln town car 120"
1. Twój czas zaczyna się w momencie podstawienia auta pod wskazany adres według umówionej godziny i kończy się we wskazanym miejscu jako adres zakończenia usługi lub w momencie opuszczenia pojazdu przez ostatnią osobę. Naliczanie opłaty za nadgodziny zatrzyma się, gdy ostatnia osoba opuszcza pojazd. Stawki za wynajem są godzinne, nie minutowe.

2. Otrzymujesz dziesięć minut okresu karencji, następnie doliczana jest nadgodzina. Na przykład: 5h10min będzie rozliczone jako 5 godzin, natomiast 5h15min już jako 6 godzin. Proszę zaplanować uroczystość tak, aby zmieścić się w zarezerwowanym czasie.

3. Proszę przemyśleć dokładnie potrzebną ilość godzin, ponieważ w dniu uroczystości nadgodziny mogą już nie być dostępne.

4. Resztę kwoty za usługę płaci się u kierowcy przed rozpoczęciem usługi.

5. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie do 3 dni od podpisania umowy.

6. W limuzynie nie wolno spożywać posiłków oraz nie wolno palić papierosów. Kierowca może zrobić w tym celu postój.

7. W przypadku nienależytego zachowywania się uczestnika grupy, kierowca zwróci mu uwagę prosząc o poprawę zachowania. Jeśli upomnienie nie przyniesie rezultatu, kierowca przerwie podróż i wyprosi niegrzecznego uczestnika, a w skrajnym przypadku może na niekorzyść grupy zakończyć jazdę bez zwrotu kosztów.

8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia auta oraz jego wyposażenia powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania.
Copyright © 2008-2014 Limuzyny V8 - Wrocław, Ziębice, dolnośląskie